Kodlayiruk Logo Dark Mode

Console.info ("Bazı geliştirmelerde bulunuyoruz.);

parantez-aç

Console.log ("Çevreye verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz");

parantez-kapat